Individuel turnering den 11. 12. og 13. juli

Der spilles med gunstart kl. 08.30 og gunstart kl. 14.30.


A-rækken spiller slagspil og B, C og D rækken spiller stableford.
Alle spiller på vores fantastiske 27 hullers anlæg.
Der spilles fra klubtee (59 for herrer og 51 for damer)

 A, B og C rækken deles i lige store rækker.

Tilmelding til individuel turnering KLIK HER

Mixed Parturnering / Ægteparturnering den 15. juli og 16. juli.

Der spilles gunstart både formiddag (kl. 8.30) og eftermiddag (kl. 14.30).

Der spilles fourball aggregate om fredagen og greensome om lørdagen.

Der vil være infomøde 30 min før tee-off.

Der spilles i 2 lige store rækker, fra klubtee (59 for herrer og 51 for damer).

 

Generelt

Scorekort skal afhentes senest 30 min. før start.

Tilmelding til Mixed parturnering/Ægteparturnering KLIK HER

Præmieoverrækkelse.
Der er præmieoverrækkelse hver aften efter endt spil og tidspunkt oplyses på dagen.
Onsdag og lørdag er der endvidere overrækkelse af de gennemgående præmier.

Modtagelse af præmier kræver personlig tilstedeværelse dvs. at fravær medfører tab af præmie, men placering bibeholdes.

Præmierækker.
I den individuelle match spilles der i 5 præmierækker: A+, A, B, C og D. Junior spiller ( min. 14 år ) kan deltage i den præmierække deres HCP berettigere til .

I parmatchen spilles der i 2 præmierækker: A og B.

Turneringsbestemmelser.
Klubbens generelle turneringsbetingelser er gældende. ( se lokalregler ).

Ændret handicap.
Er dit aktuelle handicap ændret i forhold til det anførte handicap på scorekortet skal du oplyse herom ved afhentning af scorekortet 1. dag.

Handicapregulering.
Der reguleres HCP både i op og nedadgående retning, hver dag.

Aflevering af scorekort.
Scorekort skal afleveres straks og senest 15 minutter efter at man er færdig med runden.
For sen aflevering af scorekort kan medføre at spilleren eller parret udgår af dagens turnering.

Tordenvejr.
I tilfælde af tordenvejr er det op til turneringsledelsen at skønne om turneringen skal afbrydes, dog er det altid spillerens egen beslutning at stoppe, hvis man føler sig utryg. Eventuel afbrydelse vil blive bekendtgjort ved et hyl af sirene og ved udsendelse af officials.
Spillerne skal afbryde spillet øjeblikkeligt, markere deres bold - eller lade bolden ligge - og hurtigst muligt begive sig til tordenskurene eller klubhuset, eller på anden måde søge betryggende ly. Hvis en spiller undlader at afbryde spillet øjeblikkeligt, kan denne diskvalificeres.
Genoptagelse Af turneringen vil blive bekendtgjort af turneringsledelsen med 2 hyl med sirene.
Husk det er livsfarligt at trække sin vogn med udstyr eller benytte paraply. Buggyer er ikke sikre i tordenvejr.

Tilmelding/info til individuel turnering: Her
 

Tilmelding/info til mixed Parturnering / Ægteparmatch: Her
 

Velkommen til EventyrUgen

SPONSORER

Stor tak til alle vores sponsorer